«دایملر ای جی» به «مرسدس بنز» تغییر نام می دهد

«دایملر ای جی» به «مرسدس بنز» تغییر نام می دهد در خانه تکانی بزرگ بنگاهی در…